DELOİTTE

1.07.2021 17:48:32
Özlem Ulaş Finansal Danışmanlık Hizmetleri, Ömer Yüksel Denetim Hizmetleri ve Erdem İlhan Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde yeni dönemde "şirket ortağı" olarak görev alacak

21.05.2021 18:43:47
Deloitte Lideri Ali Çiçekli, "Her ne kadar şirketler kendilerini daha önce karşılaşılmamış bir süreç içinde bulsalar da çeşitli konularda aldıkları tedbirler ve geliştirdikleri çevik çözümler ile iş sürekliliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar" dedi

26.03.2021 12:51:04
Deloitte Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleşen "Akıllı Stratejik İş Dönüşümü" oturumunda dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yenilikler ve şirketlerin stratejilerine olan etkileri ele alındı

21.01.2021 19:10:50
Deloitte Digital Türkiye Lideri Hakan Göl, "Artık iş yapış şekilleri değişiyor. Eskiden uzun vadeli planlar yaparken şimdi senaryo planlamaya başladık. Pandeminin belirsizliğinde markaların en çok güçlenen kasları senaryo planlamaya geçiş oldu" dedi

16.12.2020 18:54:51
Deloitte Türkiye'nin, pandemi öncesi tüketiciyle bugünkü tüketiciyi kıyaslayan Taze Gıda Tüketicisi Araştırması sonuçlarına göre virüsün kontrol altında olduğu ülkelerde bile, haftada birden fazla alışveriş yapma alışkanlığı iki haftada bire geriledi

20.05.2020 16:02:41
Deloitte Lideri Özkan Yıldırım,"Türkiye'de otomotiv sanayisi güçlü sermaye yapısı,yabancı ortaklıklar,güçlü yan sanayinin varlığı,nitelikli iş gücü,coğrafi konum,kalite sisteminin sağlanmış olması gibi rekabet açısından önemli avantajlara sahip"dedi