DELOİTTE

16.02.2024 14:35
Deloitte Türkiye Futbol Endüstrisi Lideri Burç Seven, "Altyapı yatırımlarına daha fazla odaklanılmasıyla bu artışın gelecekte de devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

13.06.2023 13:59
Şirketin yaptığı yeni atamalar doğrultusunda Sunay Anıktar, Murat Günaydın, Serap Koçdar, Ferda Akkılınç Ilıca, Barış Yenidünya ve Öykü Kalkavan yeni dönemde ortak olarak görev alacak

30.03.2023 15:49
Deloitte'un "2023 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri" raporu, işteki, iş gücündeki ve iş yerindeki değişime ışık tutarak, çalışanların iş yerlerini seçerken artık unvanlara değil, şirket politikalarına göre karar verdiğini ortaya koyuyor.

07.12.2022 13:45
Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, "Şehre geri dönüş birçok ülkede benzer şartlar nedeniyle beyaz yakalı çalışanları zorluyor. Zorlukların başında da konut kiraları ve konut fiyatlarındaki artış geliyor" dedi

01.12.2022 14:39
Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş, "İş deneyiminin simülasyonlarında, kurumsal ve endüstriyel sistemi görselleştirmekte, mesafede muhtemel zorluğun üstesinden gelinmesinde sanal gerçeklik hayatı kolaylaştırıyor" dedi

17.05.2022 15:14
Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, "Birçok şirket tek tip çalışma düzeninden daha esnek çalışma düzenine doğru iş planlarını değiştirmeye başladı" dedi

06.05.2022 14:20
Deloitte’un 10 ülkeden beş bin kadının katılımıyla gerçekleştirdiği "İş Hayatında Kadın- 2022 Araştırması", çalışan kadınların iş hayatında yüksek düzeyde tükenmişlik hissiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor

20.04.2022 12:49
Deloitte Türkiye Danışmanlık Ortağı ve Strateji, Analitik ve Şirket Birleşme ve Satın Alma Portföy Lideri Elif Düşmez Tek, "Artık şirketlerin kuruluş ve iş stratejilerinin temelinde 'amaç' var" dedi

30.03.2022 14:27
Deloitte’un hazırladığı Tüketici Ürünleri Sektör Görünümü Raporu'na göre, tüketici ürünleri sektörünün yöneticileri 2022’de tüketici güvenini korumak için daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyor

28.02.2022 13:39
Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, "BDDK'nın yeni yönetmeliğiyle Türk bankacılık sektöründe yeni bir sayfa açıldı. Mevzuat ile bankacılığa büyük bir hareket gelecek, artan yatırım ve rekabet tüm finans ekosistemine fayda sağlayacak" dedi

28.01.2022 13:00
Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Direktörü Murat Günaydın, "İş dünyası iklim krizinin yarattığı tehditlerden endişe duymasına rağmen sürdürülebilirlikle ilgili adımları süreçlerine hızlı şekilde entegre etmekte zorluklar yaşayabiliyor" dedi

28.12.2021 12:16
- Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş: - "Evlerde duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunlarını da çözen Wi-Fi 6 teknolojisi, ileri kablosuz çözümler alanında 5G'nin önemli bir ortağı olacak"

01.07.2021 17:48
Özlem Ulaş Finansal Danışmanlık Hizmetleri, Ömer Yüksel Denetim Hizmetleri ve Erdem İlhan Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde yeni dönemde "şirket ortağı" olarak görev alacak

21.05.2021 11:45
Deloitte Lideri Ali Çiçekli, "Her ne kadar şirketler kendilerini daha önce karşılaşılmamış bir süreç içinde bulsalar da çeşitli konularda aldıkları tedbirler ve geliştirdikleri çevik çözümler ile iş sürekliliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar" dedi

25.03.2021 19:24
Deloitte Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleşen "Akıllı Stratejik İş Dönüşümü" oturumunda dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yenilikler ve şirketlerin stratejilerine olan etkileri ele alındı

20.01.2021 19:02
Deloitte Digital Türkiye Lideri Hakan Göl, "Artık iş yapış şekilleri değişiyor. Eskiden uzun vadeli planlar yaparken şimdi senaryo planlamaya başladık. Pandeminin belirsizliğinde markaların en çok güçlenen kasları senaryo planlamaya geçiş oldu" dedi

15.12.2020 17:59
Deloitte Türkiye'nin, pandemi öncesi tüketiciyle bugünkü tüketiciyi kıyaslayan Taze Gıda Tüketicisi Araştırması sonuçlarına göre virüsün kontrol altında olduğu ülkelerde bile, haftada birden fazla alışveriş yapma alışkanlığı iki haftada bire geriledi

20.05.2020 16:02
Deloitte Lideri Özkan Yıldırım,"Türkiye'de otomotiv sanayisi güçlü sermaye yapısı,yabancı ortaklıklar,güçlü yan sanayinin varlığı,nitelikli iş gücü,coğrafi konum,kalite sisteminin sağlanmış olması gibi rekabet açısından önemli avantajlara sahip"dedi