eğitim

eğitim diğer Haberler

04.08.2022 12:46

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Güneş, "Tarihsel süreçte ve günümüzde kentleşme olgusu, yaşanan pandeminin en önemli nedenlerinden oldu, bugün yaşanan pandemi de gelecekte iklimsel sorunlar olarak karşımıza çıkacak" dedi
02.08.2022 13:31

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru, "Fakültede, öğrenciler ister öğrenim amacıyla isterse staj amacıyla bir yıla kadar Avrupa'ya hibe alarak gidebiliyor" dedi