QUA GRANİTE

8.10.2021 14:48:15
Qua Granite, sağlanacak geliri tamamlanmakta olan yeni kapasite artışına yönelik üretim hatları nedeniyle ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi finansmanında kullanmayı hedefliyor

12.05.2021 11:03:41
Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, "2021 yılının birinci çeyreği, tüm operasyonel ve finansal göstergeler açısından rekorlar kırdığımız, çift haneli gelir büyümesi ve güçlü kârlılığımızın devam ettiği başarılı bir dönem oldu" dedi

9.04.2021 20:17:35
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Sermaye piyasaları olarak vurguladığımız en önemli hususlardan biri finansal okur yazarlık olup, amacımız finansal okur yazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcı kitlesi oluşturmaktır" dedi