Türk şiirinin büyük şairi: Fazıl Hüsnü Dağlarca

23 destanıyla Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en önemli destan şairi olarak kabul edilen Dağlarca, bu eserlerinde Malazgirt Savaşı'ndan İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele ve Bağımsızlık Savaşı'na kadar birçok zaferi anlattı. (Grafik: Kemal Delikmen/AA)

14.10.2021