Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
10.01.2022

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон
Fotoğraf: Özgür Alantor

Маглата на турската планина Илгаз снимена со дрон

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови