Во светот 40,3 милиони луѓе се дефинирани како модерни робови

Покрај тоа што низ светот ропството е забрането пред многу години, повеќе од 40 милиони луѓе сѐ уште се дефинираат како „модерни робови“ поради тешките работни услови и експлоатација

25.03.2022