کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کەرنەڤاڵی ڤاڵانتاینی سپی لە سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- باوکی یاد: "هاوسەرەکەم حەزی لەنێو بەفربوو، بەڵێنم پێدا لە رۆژی ڤاڵانتایندا بەفر لەهەرکوێیەک هەبێت، دەیبەم، بۆیە پەلی یەکترمان گرتوو هاتینە گۆیژە، لە داقوقەوە هاتووین، حەزم کرد لەنێو بەفردا گوڵی سووری خۆشەویستی بدەم بە هاوسەرەکەم و خۆشەویستی خۆمی بۆ دووپات بکەمەوە". - بەدر ئیبراهیم زەینەڵ کاکەیی: "بۆخۆشی بەفرەکە و بەبۆنەی رۆژی ڤاڵانتاینەوە هاتووین، هەموو ساڵێک لە کەرکووک گوڵی سوور پێشکەش دەکەین، ئەمساڵ گووتم با گوڵەکە سپی بێت، لە سوورەکە دەرچێت". - ئەمیرە هاوسەری بەدر: "هەستم کرد بەفر سروشتی تر بێت، ئەمە دیارییەکی یەزدانییە، بۆیە لە رۆژی ڤاڵانتایندا پێشکەشی هاوسەرەکەمی دەکەم. ئەمە خۆشەویستیەکەی لە دڵ دەدات، سپیە، وەک ئەو بەفرە خۆشەویستی پاک و سپی و جوان دەکات. ئومێد دەکەم خۆشەویستی هەموولایەک زیاد بکات و هەموو رۆژێکمان هەر خۆشی بێت". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین