کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

کۆرۆنا.. رشاندنی تەواوی شاری سلێمانی بەردەوامە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

سلێمانی - AA بەمەبەستی پاککردنەوە و تەعقیمکردنی کوچە و کۆڵان و تەواوی شەقام و بازاڕەکانی شاری سلێمانی، پرۆسەی رەشاندن لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە بەردەوامیی هەیە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین