پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ 
Fotoğraf: Feriq Fereç

پێشمه‌رگه‌یه‌ك به‌شێك لة ته‌قه‌مه‌نییه‌ به‌كارهاتووه‌كان كۆده‌كاته‌وه‌ له‌ گوندێكى سه‌ر به‌قه‌زاى سه‌یدسادق پێشمه‌رگه‌یه‌كى كوردستان دەستی کردووە به‌ كۆكردنه‌وه‌ى پاشماوه‌ ته‌قه‌مه‌نییەکانی دوای شه‌ڕ. وەک خۆی دەڵێت: "ئامانج له‌ كۆكردنه‌وه‌ی ئەم کەلوپەلانە ئه‌وه‌یه‌ كه‌ نه‌وه‌كانى داهاتوو بزانن كه‌چۆن پێشمه‌رگه‌ى كوردستان خه‌باتى كردووه‌ تاوه‌كو خاكى كوردستان بپارێزێت". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین