پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشانگایەکی تابلۆ و نیگارکێشی لەسەر قەڵای هەولێر کرایەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

هەولێر - AA سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاری کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا، پێشانگایەکی تایبەتی بۆ نیگارکێش فەیسەڵ عوسمان کردەوە کە تیایدا چەندین تابلۆ و نیگاری جۆراجۆر نمایش کرا و پێشانگایەکەش ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین