پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پڕژە.. زستانێک لە هەرچوار وەرزی ساڵ
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

هەولێر - AA ھاوینەھەواری پڕژە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارییەکانی سنووری قەزای چۆمان کە هەر چوار وەرزی ساڵ بەفری لێ ناتوێتەوە و ئەمەیش وای کردووە ساڵانە لە وەرزی گەرمادا زۆرترین گەشتیار روو لەو شوێنە بکەن، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان، هاووڵاتییان نەیانتوانیووە سەردانی پڕژە بکەن. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین