وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان و مووش.. کردنەوەی رێگاوبانی ٤٥ ناوچه كه‌ داخرابوون
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- له‌ پارێزگاكانی وان و مووش، رێگاوبانی ٤٥ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون كه‌ به‌هۆی به‌فر و ره‌هێڵه‌وه‌ به‌ڕووی هاتوچۆدا داخرابوون، كرانه‌وه‌‌. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین