وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

وان..وشكبوونەوەى دەرياچەى ئاكگۆل باڵندەكانى ناچارى كۆچكردن كردووە
Fotoğraf: Özkan Bilgin

لە دوای وشکبوونی دەریاچەی ئاکگۆل کە زیاتر لە ٤٠٧ ھێکتار رووبەری لە شارۆچکەی ئۆزئاڵپی پارێزگای وانى پۆشیوە، باڵندەکانی ناوچەکە ناچاربوون بۆ شوێنێكی دیکە کۆچ بکەن. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین