هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەرێمى کوردستان.. وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ
Fotoğraf: Azad Mohammed Abdullah

- وەرزى بڕینەوەى خوری مەڕ لە سەرتاسەرى هەرێمى کوردستان دەستىپێکردووە و ئاژەڵدار و شوانکاران بە هەرەوەزى رۆژانە خوری سەدان سەر مەڕ دەبڕنەوە، خورییەکەش وەک پێویست سوودى لێ نابیندرێت، تەنانەت لە زۆر شوێن فڕێدراوە. ( Azad Mohammed Abdullah - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین