هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان به‌ جۆشوخرۆشه‌وه‌ پێشوازیان کرد له‌ رێككه‌وتنی قه‌ره‌باغ
Fotoğraf: Resul Rehimov

- به‌ بۆنه‌ی واژووكردنی رێككه‌وتننامه‌ی كۆتایی هێنان به‌ داگیركاری ئه‌رمینیا له‌ ناوچه‌ی شاخاوی قه‌ره‌باغ، هاووڵاتییانی ئازه‌ربایجان بۆ دەربڕینی دڵخۆشی‌ رژانه‌ سه‌ر شه‌قامەکان. ( Resul Rehimov - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین