سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سروشتی دڵڕفێن و شوێنه‌ گه‌شتیارییه‌كانی شاری مێژوویی ساردێس
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

- شاری مێژوویی ساردێس كه‌ پایته‌ختی شانشینی لیدیا بووه‌ و ده‌كه‌وێته‌ پارێزگای مانیسا له‌ سه‌رده‌می ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێشدا پێشوازی له‌ گه‌شتیاران ده‌كات كه‌ به‌هۆی بوونی چه‌ندین شوێنی مێژوویی و سروشتی دڵڕفێنی وه‌ك تاوه‌ره‌ گڕكانییه‌كان، تاوه‌ره‌كانی مێزی به‌ردین، بنكه‌ی چاره‌سه‌ری كورشونلو كاپچیڵار، گۆڕستانی بینته‌په‌له‌ر و خه‌ره‌نده‌كانی ئادالا به‌ ناوبانگه‌ و خراوه‌ته‌ لیستی "تاوه‌ر-كه‌ناراوه‌كانی جیۆپاركی جیهانی یونیسكۆ". ( Kamil Altıparmak - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین