دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەرکەوتنی کەشتییەکی نوقمبوو لە دەریاچەی وان Fotoğraf: Necmettin Karaca

بەهۆی گۆڕانی ئاووهەوا، ئاستی ئاوی دەریاچەی وان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. لەگەڵ دابەزینی ئاستی ئاوەکەش کەشتییەک بەدەرکەوت کە پێدەچێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا نوقمبووبێت. ( Necmettin Karaca - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین