دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات
Fotoğraf: Feriq Fereç

دەربەندیخان.. لەوەڕاندنی مەڕوماڵات - شوانەکانی سنووری قەزای دەربەندیخان (٦٦ کیلۆمەتر باکووری رۆژھەڵاتی سلێمانی) لە وەرزی بەھار و بووژانەوەی گژوگیای دەشت و شاخەکاندا سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن. سلێمانی ـ AA بە ھۆی زۆری رێژەی باران بارینی ئەمساڵ و کەشوھەوای ناوچەکەوە، وەرزی بەھاری ئەمساڵ لەوەڕێکی باشی بۆ شوانەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ھەرێمی کوردستان بە دوای خۆیدا ھێناوە. لە سنووری قەزای دەربەندیخان شوانەکان سەرقاڵی لەوەڕاندنی مەڕوماڵاتەکانیانن و بە ھۆی زۆری گژوگیای سروشتی ناوچەکە کە لەم وەرزەدا سەوزبووە، بۆ ئەوان جێگای خۆشحاڵییە و لەوەڕێکی باشتری بۆ مەڕوماڵاتەکانیان ھەیە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین