دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم.. وەرزی کۆکردنەوەی گوێز
Fotoğraf: Sidar Can Eren

- گوندنشینان بەشێوەی هەرەوەز گوێزەکان کۆدەکەنەوە، توێکڵە سەوزەکەی لێدەکەنەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک لەبەر هەتاو هەڵیدەخەن تا وشکبنەوە. ( Sidar Can Eren - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین