دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی ره‌نگاوڕه‌نگی له‌قله‌قه‌ كۆچه‌رییه‌كان له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس Fotoğraf: Burhan Ateş

له‌قلەقە‌ كۆچه‌رییه‌كان كه‌ موژده‌هێنه‌ری هاتنی وه‌رزی به‌هارن له‌ دامێنی زنجیره‌ چیای ئامانۆس له‌ قه‌زای هاسا سەربە‌ پارێزگای هاتای بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌مێننه‌وه‌ و پشوو ده‌ده‌ن. سه‌رۆكی كۆمه‌ڵه‌ی ژینگه‌پارێزی هاتای، عه‌بدوڵڵا ئۆغونچ به‌ په‌یامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی راگه‌یاند كه‌ زۆربه‌ی باڵنده‌كان ساڵانه‌ دووجار كۆچ ده‌كه‌ن. ( Burhan Ateş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین