خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yahya Sezgin

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yahya Sezgin

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yahya Sezgin

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yahya Sezgin

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yahya Sezgin

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yahya Sezgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

هه‌كاری/موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Yılmaz Kazandıoğlu - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆشحاڵی منداڵان به‌ بارینی به‌فر
Fotoğraf: Sabri Yıldırım

موش - AA ناوچه‌كانی رۆژهه‌ڵات و باشووری رۆژهه‌ڵاتی توركیا له‌ژێر كاریگه‌ری ئاو و هه‌وای سیبریادان و زستانێكی سه‌ختیان هه‌یه‌. به‌فر و سه‌رما ئاسته‌نگێكی زۆر له‌به‌رده‌م ژیانی رۆژانه‌ی گه‌وره‌كان دروست ده‌كات، به‌ڵام سه‌رگه‌رمییه‌كی خۆشه‌ بۆ منداڵان به‌تایبه‌تی كه‌ ئێستا له‌ پشووی نیوه‌ی ساڵدان. ( Sabri Yıldırım - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین