خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خلیسکێنەی سەر بەفر گەنجانی هەکاری دڵخۆش دەکات
Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

گەنجانی شارۆچکەی شەمزینان سەربە پارێزگای هەکاری، بۆ ئەنجامدانی خلیسکێنەی سەر بەفر لە دار، پێڵاوی تایبەت بە خلیسکێنەیان دروستکردووە و بەو شێوەیە خلیسکێنەیان دەکرد. ( Sıraç Karadeniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین