ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ترخێنە لەزەتێکی دانەبڕاوەی سفرەی زستانەی سلێمانی
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- ترخێنە یەکێکە لە خواردنەکانی کۆمەڵگەکانی ئاسیای ناوەڕاست، بەلقان و ئانادۆڵو و بایەخێکی گرنگی هەیە بەتایبەت لە وەرزی زستاندا و بە یەکێک لەو خواردنانە هەژماردەکرێت کە بەرگریی مرۆڤ بۆ سەرما زیاد دەکات. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین