تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا.

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا.

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

تاوەباران دای لە کەمپێکی ئاوارەکان لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا. Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تاوەباران دای لە کەمپی خالید ئەحمەد لە پارێزگای ئیدلب باکووری رۆژئاوای سووریا، کە تایبەتە بەو ئاوارانەی بەهۆی پەلامارەکانی رژێمی بەشار ئەسەد و هاوپەیمانەکانییەوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە ئێستاشدا ئاوارەکانی کەمپەکە چاوەڕوانی خۆراک، سووتەمەنی و جلوبەرگ دەکەن، چونکە خیوەتەکانیان ژێرئاو کەوتووە و هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ( Copyright - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین