بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەهێی تورکیا بۆ عێراق و نۆ وڵاتی دیکە هەناردە دەکرێت Fotoğraf: Tunahan Akgün

- بەهێی شارۆچکەیەکی سەربە پارێزگای مەڕەش بەهۆی باشی جۆرێتییەکەی و بەچێژی تامەکەیەوە، هەناردەی ١٠ وڵات دەکرێت. ( Tunahan Akgün - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین