بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک Fotoğraf: Ömer Ürer

- لە پارێزگاکانی ساکاریا و زۆنگوڵداک، بەفربارین کاریگەری نەرێنیی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروستکردووە. ( Ömer Ürer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین