بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەفربارین لە شارەکانی رۆژهەڵاتی ئانادۆڵو Fotoğraf: Ulaş Güven

- شارەکانی ئەرزەڕۆم، قەرس، ئەردەخان، دێرسم و ئاگری تارای زیوینیان پۆشیوە. ( Ulaş Güven - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین