بارینی بەفر لە ترابزۆن

بارینی بەفر لە ترابزۆن

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی بەفر لە ترابزۆن
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

ترابزۆن - AA ناوچەی بەرزاییەکانی ترابزۆن بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە تارای زیوینیان پۆشی. ( Hakan Burak Altunöz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین