ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئەو بینا و باڵەخانانەی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن - ئەلعەزیز Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

ئەو بینا و باڵەخانانەی پاریزگای ئەلعەزیز کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی شەوی هەینی زەرەرو زیانیان بەرکەوتووە دەڕووخێنرێن. ( Sercan Küçükşahin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین