"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"ئاو" كه‌ پشیله‌یه‌كی وانه‌ به‌ جوانترین پشیله‌ هه‌ڵبژێردرا
Fotoğraf: Özkan Bilgin

- "ئاو" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ پشیله‌كانی وان و له‌لایه‌ن بنكه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ و چاودێریكردنی پشیله‌كانی وان كه‌ سه‌ر به‌ زانكۆی یوزونجو یڵ/وان'ه‌ ده‌پارێزرێت، توانی پله‌ی یه‌كه‌م به‌ده‌ستبهێتێن له‌ "پێشبڕكێی نێوده‌وڵه‌تی پشیله‌ دڵخۆشه‌كان" له‌ ئیستانبوڵ. ( Özkan Bilgin - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین