ترکیه, جهان

جمع‌آوری زباله توسط دوستداران طبیعت در ترکیه و یونان

دوستداران محیط زیست در ترکیه و یونان همزمان زباله‌های سواحل ادیرنه، سلانیک و آتن را جمع‌آوری کردند.

02.03.2021
جمع‌آوری زباله توسط دوستداران طبیعت در ترکیه و یونان

ادیرنه/ خبرگزاری آناتولی

جمعی از دوستداران محیط زیست ترکیه و یونان طی عملیاتی همزمان زباله‌های سواحل ادیرنه، سلانیک و آتن را جمع‌آوری کردند.

در این عملیات شکری آلپ‌ارن گوک‌تاش، فرماندار انز از توابع ادیرنه نیز شرکت کرد.

شرکت کنندگان در برنامه با زباله‌های جمع‌آوری شده از طبیعت عبارت «آلودگی حد و مرز نمی شناسد» نوشتند.

اگه ساکن، عضو انجمن دوستداران طبیعت انز و معاون انجمن حمایت از حیوانات باربر (WARF) در این رابطه به خبرنگار آناتولی گفت: پس از اقدام یک جوان یونانی در پاکسازی محیط و جمع‌آوری زباله و انتشار آن در رسانه‌های اجتماعی این حرکت شروع شد.

وی افزود: در این راستا عملیات همزمان در شهرهای ادیرنه، آتن و سلانیک آغاز کردیم. امیدواریم این جنبش که از همسایه‌مان یونان آغاز شده به انز و همه نقاط کشور برسد. طبیعت مرزی ندارد آلودگی محیط زیست یک مشکل جهانی است.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!