صفحه اصلی > ایران

ایران دیگر اخبار

اعتصاب بسیاری از رانندگان کامیون‌ها و تانکرها در چندین استان ایران باعث ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت برای دریافت بنزین و گازوئیل شده است.