صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با «آناتولی اعلام کرد هیچ مانعی برای گفتگو با طالبان وجود ندارد و هر لحظه ممکن است آغاز شود.

مشاور سابق امنیت ملی افغانستان به معاونت اول یونس قانونی، رئیس اسبق پارلمان و معاونت دوم محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.