Azerbejdžanska vojska od okupacije oslobodila još 20 sela

Azerbejdžanska vojska nastavila s akcijama oslobađanja okupiranog teritorija

23.10.2020