ИНФОГРАФИКА - Балканците се возат со автобуси стари над 18 години

Во земјите од регионот се возат автобуси кои се постари од 18 години. Агенција Анадолија (АА) ги анализираше статистичките податоци на државните заводи за статистика во земјите од регионот, податоците од министерствата и возачките здруженија.

26.11.2021