02.03.2021

اردوغان: هدف نهایی برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر تدوین قانون اساسی جدید و مدنی استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها