کشف مهمات متعلق به پ.ک.ک در شمال عراق توسط ترکیهعناوین مهم

برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها