کتابخانه مجتمع ریاست جمهوری ترکیه افتتاح می شودبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها