کارگر شهرداری استانبول جان گربه‌ای را با تنفس مصنوعی نجات دادبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها