چهارمین روز تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاه پوستبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها