ویدیو / بهداشت
پیوند کبد یک ایرانی به هموطن خود در ازمیر ترکیه
یک خانم 35 ساله ایرانی که از مدت ها پیش با بیماری نارسایی کبد دست به گریبان بود، با پیوند این عضو که توسط هموطن وی به او اهدا شده است، زندگی دوباره یافت.
29.09.2017