ویدیو / بهداشت
پزشکان ترکیه پیشرو در زمینه آموزش جراحی پیوند عضو در جهان
پزشکان ترکیه که از علم و تجربه بالای جراحی پیوند عضو از فرد زنده برخوردارند به دیگر جراحان جهان در این زمینه آموزش می دهند.
04.07.2018