پایان دوره آموزشی 242 تن از زنان پلیس افغانستان در ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها