ویدیو / سرفصل اصلی ویدئو
وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه
بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند.
12.01.2019