16.11.2023

هواپیماهای حامل بیماران سرطانی غزه‌ای و همراهانشان وارد ترکیه شدند

هواپیماهای حامل بیماران سرطانی غزه‌ای و همراهانشان وارد ترکیه شدندعناوین مهم

برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها