نوبل از منظر من به هیچ عنوان نهادی برای ارزش گذاری نیستبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها