ویدیو / آموزش
مغازه‌داران استان وان ترکیه زبان فارسی می‌آموزند
استقبال گردشگران ایرانی از استان وان ترکیه هر روز افزایش می یابد و کسبه و مغازه داران این شهر برای ارائه خدمات بهتر به مسافران زبان فارسی می آموزند.
14.11.2017