لحظه دیدار بره‌ها با مادرانشان در استان بینگول ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها