15.11.2023

عیادت وزیر بهداشت ترکیه از مجروحان فلسطینی در قاهره

عیادت وزیر بهداشت ترکیه از مجروحان فلسطینی در قاهرهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها