صحنه دردناک‌ ‌بمباران خانه‌ای توسط رژیم اسدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها